AMA Expertise

AMA Expertise verricht keuringen ten behoeve van het CBR, en deze worden verricht door daartoe bevoegde artsen (Drs. A.M.A. Groot en Drs. A.A.P.M. Senden, psychiaters).

Het betreffen keuringen in het kader van gezondheidsverklaringen voor alle indicaties op psychiatrisch gebied.

Tevens keuringen in het kader van vorderingsprocedures m.b.t. middelenmisbruik (alcohol en drugs).


De keuringen vinden plaats op maandag op de lokatie Geleenbeeklaan 90 te Geleen.

Het secretariaat van AMA Expertise is ondergebracht bij RiLe Medical Text Processing, gevestigd te Limbricht.

Voor het maken van een afspraak voor AMA Expertise is het secretariaat bereikbaar op maandag, dinsdag en vrijdag tussen 11:00 uur en 14:00 uur.

Bezoekadres voor keuring

AMA Expertise
Geleenbeeklaan 90
6166 GR Geleen

Postadres/Secretariaat

Maaslandstraat 7
6141BX Limbricht
+31 (0)6 29 42 52 40
info@rilemtp.nl